سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
حاشیه

 

 

 

 

 

 

 

پیام تسلیت در پی درگذشت آیت‌الله مصباح یزدی
دروغ‌های عبدالکریم سروش
 

دروغی که کروبی به آیت الله مصباح نسبت داد
 

دیدار شهید حاج قاسم سلیمانی با مرحوم علامه مصباح یزدی
No Image
صفحه اصلي
No Image
No Image
زن در ایران باستان ۲ | چاپ |
تعدد زوجات در دورة ساساني جاري و معمول بوده است. و جاي انکار نيست . ازهرودوت يوناني و استرابون در عصر هخامنشي گرفته تا مورخين عصر حاضر اين مطلب را تاييد کرده اند .
هرودوت دربارة طبقة اشراف عهد هخامنشي مي‏گويد:
« هر کدام از آنها چند زن عقدي دارند ولي عدة زنان غيرعقدي بيشتر است.» (مشيرالدوله، تاريخ ايران باستان،1535.)
استرابون دربارة همين طبقه مي‏گويد: «آنها زنان زياد مي‏گيرند و با وجود اين ، زنان غيرعقدي بسيار دارند.» (همان ص 1543)
ژوستين از مورخان عصر اشکاني دربارة اشکانيان مي‏گويد: «تعداد زنان غيرعقدي در ميان آنها و بخصوص در خانوادة سلطنتي از زماني متداول شده بود که به ثروت رسيده بودند، زيرا زندگاني صحراگردي مانع از داشتن زنان متعدد است.(همان ص 2693)
آنچه در ايران باستان در ميان طبقة اشراف معمول بوده است چيزي بالاتر از تعدد زوجات يعني حرمسرا بوده است و لهذا نه محدود به حدي بوده است، مثلاً چهار تا يا بيشتر يا کمتر، و نه مشروط به شرطي از قبيل عدالت و تساوي حقوق زنان و توانايي مالي يا جنسي، بلکه همان‏طور که نظام اجتماعي، يک نظام طبقاتي بوده است، نظام خانوادگي نيز چنين بوده است.
دختر مستقلاً حق اختيار شوهر نداشت. اين حق به پدر اختصاص داشت. اگر پدر در قيد حيات نبود، شخص ديگر اجازة شوهر دادن دختر را داشت. اين حق نخست به مادر تعلق مي‏گرفت و اگر مادر مرده بود متوجه يکي از عموها يا داييهاي او مي‏شد. (ايران در زمان ساسانيان/ کريستين سن 346 و 347.)
شوهر بر اموال زن ولايت داشت و زن بدون اجازة شوهر حق نداشت در اموال خويش تصرف کند. به موجب قانون زناشويي فقط شوهر شخصيت حقوقي داشت. (همان /ص 351)
شوهر مي‏توانست به وسيلة يک سند قانوني زن را شريک خويش سازد. در اين صورت زن شريک‏المال مي‏شد و مي‏توانست مثل شوي خود در آن تصرف کند. فقط بدين وسيله زوجه مي‏توانست معاملة صحيحي با شخص ثالث به عمل آورد. (همان ، ص 352)
هرگاه شوهري به زن خود مي‏گفت: از اين لحظه تو آزاد و صاحب اختيار خودت هستي، زن بدين وسيله از نزد شوهر خود طرد نمي‏شد، ولي اجازت مي‏يافت به عنوان «زن خدمتکار» (چاکر زن) شوهر ديگري اختيار کند... فرزنداني که در ازدواج جديد در حيات شوهر اولش مي‏زاييد، از آنِ شوهر اولش بود؛ يعني زن تحت تبعيت شوهر اول باقي مي‏ماند. (همان ، ص 353.)
شوهر حق داشت يگانه زن خود را يا يکي از زنانش را (حتي زن ممتاز خود را) به مرد ديگري که بي‏آنکه قصوري کرده باشد محتاج شده بود بسپارد (عاريه بدهد)، تا اين مرد از خدمات آن زن استفاده کند؛ رضايت زن شرط نبود. در اين صورت شوهر دوم حق دخل و تصرف در اموال زن را نداشت و فرزنداني که در اين ازدواج متولد مي‏شدند، متعلق به خانوادة شوهر اول بودند و مانند فرزندان او محسوب مي‏شدند... اين عمل را از اعمال خير مي‏دانستند و کمک به يک هم دين تنگدست مي‏شمردند.(همان /357.)

(۹۰درصد مطالب زیر از استادمصطفی حسینی طباطبایی)

1- فقدان حقوق

کریستین بارتلمه ( Bartholomea )  خاورشناس و ایران شناس  مشهور المانی در کتاب   « زن در حقوق ساسانی » ترجمه دکتر ناصرالدین صاحب الزمانی ص 40 مینویسد :  « در امپراطوری ساسانی بنابر قوانین متداول ، از قدیم زن شخصیت حقوقی نداشت  یعنی زن ، شخص فرض نمی شد بلکه شیء پنداشته میگردید ... وی از هر لحاظ در تحت سرپرستی و قیمومت رئیس خانواده که  کتک ختای (کدخدا) نامیده میشد قرار داشت . این رئیس خانواده ممکن بود پدر یا شوهر و یا در صورت مرگ انها ، جانشین انها باشد. اختیارات این قیم یا رئیس خانوار ، کمتر محدودیتی داشت. تمام هدایایی که احیاناُ به زن یا به کودکی داده میشد و یا انچه که انها براثر کار و غیر ان تحصیل میکردند عینا درامدهای  اکتسابی بردگان ، همه متعلق به رئیس خانوار بود.»

2 – ازداوج زنان

نیز باتلمه  در مورد ازدواج زنان ایرانی ص 56-57 مینویسد : « ازدواج خواهر و برادر در عصر ساسانی به ویژه در میان بزرگان کشور یک امر شایع بوده و یک عمل خداپسندانه به شمار میرفته است ... یک نوع خاص دیگری از ازدواج در عصر ساسانی معمول بوده است که انرا ازدواج عاریتی یا ازدواج استقراضی میتوان نامید  یعنی اختیار موقت زنی به همسری که در قید ازدواج شوهر دیگری است.. در مورد ازدواج استقراضی ، شوهر اصلی حتی میتوانست این عمل را بدون جلب رضایت زن خود انجام دهد»

3 – خریداری زن

کلمان  هوار  ( Huart ) ایران شناس فرانسوی در کتاب  « ایران و تمدن ایرانی» ترجمه استاد حسن انوشه ص 160 مینویسد : « اثاری از خرید زن در دوره ساسانی وجود داشت. بنابر این رسم  ، همسر اینده مبلغی معین پول یا کالایی معادل ان مبلغ ، به والدین زن می داد لیکن  بنابر  (کتاب ) دینکرد  : اگز پس از ازدواج  معلوم می گردید که زن ارزش مبلغ پرداخت شده را ندارد  یعنی  نازا بود ، این پول می بایست  به شوهر پس داده شود »

احکام  خرافی  وندیداد   :

بنابر انچه در کتاب  وندیداد  امده است زنی که کودک مرده ای را بزاید  باید  « ادرار گاو» را با « خاکستر» به هم امیخته بخورد ! (گومیز مقدس = مخلوط شاش  گاو  با خاکستر اتش اذر  که بران  وردهای  مخصوص خونداه میشد ) 

در وندیداد میخوانیم  : « این زن باید یک مقدار خاکستر امیخته به شاش گاو به اندازه سه لقمه ، شش لقمه ، یا نه لقمه میل کند»! وندیداد  ترجمه ژرفسور دارمستتر ترجمه دکتر موسی جوان ص 126 فرگرد ۵ بند۵۱ 

در فصل 16 پس از ذکر  اداب   کیفر  زن  حائض  که میبایست با  شاش  گاو  در حیضستان ( محل مخصوص زنان حائض ) غسل داده میشد  امده :

« این زن پس از نه شب  اگر باز هم  در خون باشد ، چنین معلوم خواهد شد که   دیوها  در جشن و بزرگداشت  خودشان  ، افت خود را به این زن نازل  نموده اند»

مزدا پرستان در ا هنگام باید یک معب که از درخت و گیاه خالی باشد انتخاب نمایند. و سه سوراخ درزمین نند و زن را در دوسوراخ نخست با شاش گاو و در سوراخ وم با اب شستشو دهند.

 240فرگرد۱۶ بند۱۱و۱۲

باری  زن حائض را اهریمنی میپنداشتند  اهریمنی  و پلید و ناپاک ! زن حائض زنی است که  دیوها  افات خویش  را  - که همانا حیض است -   به وی نازل میکنند  ! No Image
No Image No Image No Image

تصو یر منتخب موضوعی

 
 
 
 

روزهای قمر در عقرب سال1400    

 

tavafogh-ba-olagh.jpg - 88.17 Kb

عاقبت توافق با الاغ!

 

 

معرفی جهات مختلف شخصیتی

www.leader.ir


 


 
 
خلاصه قسمت سوم

مسئولان چشم بسته و خوش‌رقصی دیکته‌نویسان وابسته

 

تقدیر جرس و بی‌بی‌سی از همایش اصلاح‌طلبان
تقدیر جرس و بی‌بی‌سی از همایش اصلاح‌طلبان

تقدیر جرس و بی بی سی از همایش اصلاح طلبان

 

فریاد آیت الله العظمی محمد حسین کاشف الغطاء (ره) در معرفی چهره پلید امریکا

 

آیت‌الله جنتی:

   خاتمی باقی بر فتنه و باغی بر نظام اسلامی

 

 

*******

زمان های خوش و ناخوش برای عقد و عروسی و قمر در عقرب بر اساس تقویم نجومی در سال1393

*******

 « جفري فلتمن » به عنوان هماهنگ كننده منطقه اي براندازي دولت مقاومت «اسد»

 

 فیلم فارغ التحصیلی حسن فریدون در انگلیس 

عکس: روزی که حسن روحانی «دکتر» شد

 

حمید رسایی نماینده مجلس که در ایام تعطیلات مجلس برای تبلیغ دین اسلام به فنلاند سفر کرده است و با انتشار عکسی نسبت به انتقادات از این سفر واکنش نشان داد.دروغ کلید همه بدیها

 

تلاش دولت برای سیطره بر صدا وسیما/از ماجرای مجری‌های سفارشی تا کلید عمو پورنگ

 

 

 سی‌ان‌ان: دستاورد توافق هسته‌ای برای غرب از حمله نظامی بیشتر بود!

می‌دانید توافق ژنو یعنی چه؟ آنچه نوشتند آنچه مرقوم داشتند

 

***  !! کدخدای ده آقای حسن روحانی***

***  کدخدای ده آقای حسن روحانی***

 رابطه حسن روحانی با کدخدا چیست؟ +فیلم


اخراج خاتمی از دانشگاه شهید بهشتی

 

 

 

پیرامون وندیداد - قانون ضدّ دیو..!

(مطالبی برای پژوهندگان و دانشجویان و علاقه مندان به سرگذشت نیاکان ایرانی)

 قسمت اول - قسمت دوم - قسمت سوم - قسمت چهارم - قسمت پنجم - قسمت ششم - قسمت هفتم - قسمت هشتم - قسمت نهم - قسمت دهم - قسمت یازدهم - قسمت دوازدهم - قسمت سیزدهم -

با تسلط هزار ساله قانون ضد ديوِ بر نياكان ايراني ما چه گذشت؟!!...

مقدمه

زن در ایران باستان

گذری بر فضای حاکم در ایران باستان۱

گذری بر فضای حاکم در ایران باستان۲

گذری بر فضای حاکم در ایران باستان۳ ...ادامه دارد

حضور پر رنگ سفيد در همايش تجليل از عارف

    


خوئيني ها در يزد در كنار خاتمي فتنه و.. تير ۹۰ 
 


 

گودرزي و فرقاني‌ها پاي تفسير خوئيني‌ها

 


شیرزنان بحرینی در مقابله با استبداد آل خلیفه

 


 عمامه گذاري محمد صدوقي 

عکس های مرتبط ۱

 

وهن مسجد مقدس جمکران توسط سید محمد رضوی‌یزدی: 

 

 


بحرين در آتش و خون

 

 وحشي‌گري نظاميان ص

دیگر رسانه ها (کشکول سیاسی)
پیوندها

تبلیغات
 
وصیت نامه امام خمینی (ره)
 
 
 
 تحرالوسیله امام خمینی (قدس سره)
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
logo_03[1].gif - 8.33 Kb
 
 


 
 

 

 

 


 

 

 

 

 

  untitled-3.gif - 63 bytes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Image
Powered by ir24, مرکز خدمات اینترنتی ایران 24
No Image